Uitnodiging ALV 18 november 2023

nov 4, 2023 | 2023-2024, Amsterdam Tigers, Amsterdam Tigers Nieuws

Beste Amsterdam Tigers en ouders,

Bij deze wil het bestuur van IJshockeyvereniging Amsterdam Tigers al haar leden van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 18 november 2023.

Aansluitend aan de ALV is er een borrel en zijn alle deelnemers van de ALV uitgenodigd om de wedstrijd van het 1e team tegen Den Bosch bij te wonen in de Jaap Eden Hal.

Vanwege de planning willen we vragen aan de leden die komen zich aan te melden voor de ALV voor woensdag 15 november 2023. Dit kan door een mail te sturen naar voorzitter@amsterdamtigers.com.

ALGEMENE LEDENVERGADERING zaterdag 18 november 2023
• Tijd: ALV – 15:00 – 17:00 uur
• Borrel: 17:00-17:45 (aansluitend wedstrijd 1e team 17:45)
• Plaats: Jaap Edenhal Amsterdam

Om het clubgevoel te verhogen en aanwezigheid van zoveel mogelijk leden te bevorderen is er geen mogelijkheid de vergadering digitaal bij te wonen.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling notulen van de vergadering 24-6-2023
3. Ingezonden stukken
4. Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023
5. Jaarverslag van het bestuur
6. Verkiezing bestuursleden en benoeming commissieleden
7. Mededelingen van het bestuur:
 • Updateseizoen 2023 – 2024
 • Voorlopige begroting seizoen 2023 – 2024
 • Technische Commissie structuur
 • Status Jaap Eden Hal nieuwbouw en geldwerving campagne
 • Fair Play en Respect
9. Rondvraag
10. Sluiting

Aantreden bestuur/kascommissie:
• Bestuurslid Jeugd – Tom Kreling

Het bestuur is nog op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:
• Secretaris
• Bestuurslid – Vrijwilligers
• Commissie nieuwe Jaap Eden Hal
• Sponsorcommissie
 
Wil je een persoon voordragen voor een functie, of jezelf verkiesbaar stellen dan kun je contact opnemen met het bestuur of secretariaat.
Bestuursleden worden conform de statuten kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste tien leden.

N.B.: Ingezonden stukken kunnen voorafgaand aan de vergadering gestuurd worden aan het secretariaat@amsteltijgers.nl

Vriendelijke groet,
het bestuur van IJshockeyvereniging Amsterdam Tigers

 // ENGLISH VERSION //
 
Dear Amsterdam Tigers and parents,

The board of the IJshockey Vereniging Amsterdam Tigers would like to invite all of its members to the general meeting the 18th of November 2023.

After the meeting we will be having drinks and all invitees will be invited to the first team game against Den Bosch at 17:45.
 
In the hope that as many members as possible will attend this meeting and to strengthen the club feeling, we will not provide digital access to this meeting.

For planning reasons we would like to ask the members who will attend, to register prior to Tuesday the 15th of November 2023. This can be done by sending an e-mail tovoorzitter@amsterdamtigers.com.

General Member’s Meeting – Saturday, 18th of November 2023

Time General Meeting: 16:00 – 18:00
Drinks: 15:00 – 17:00 (invitation to first team game)
Location: Jaap Edenhal Amsterdam

AGENDA
1. Opening
2. Adoption of the minutes of the meeting 24-6-2023
3. Submitted documents
4. Annual financial report 2022-2023
5. Annual report of the Board
6. Election of board members and appointment of committee members
7. Announcements from the board:
 • Update season 2022-2023
 • Provisional budget 2023-2024
 • Technical Commission structure
 • Status Jaap Eden Hal new build and capital funding campaign
 • Fair Play and Respect
9. Questions
10. Closure
 
Addition to the board/kascommissie:
• Bestuurslid – Youth – Tom Kreling
 
Furthermore, the board is still looking for candidates for the following positions:
• Secretary
• Board Member – Volunteers
• Commissie new Jaap Eden Hal
• Sponsorcommissie

If you would like to nominate a person for a position, or if you would like to stand for election yourself, you can contact the board or secretariat. In accordance with the articles of association, board members are nominated by the board or by at least ten members.

N.B.: Submitted documents can be sent to the secretariaat@amsteltijgers.nl prior to the meeting

Kind regards,

The board of the IJshockeyvereniging Amsterdam Tigers

Lees ook:

Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste leden, Hoewel we deze week tropische temperaturen hadden, begint deze zaterdag 9 september ons  ijshockeyseizoen. Jaap Eden heeft ons, ondanks het weer, verzekerd dat ze in staat zijn om het ijs te voltooien. Het bestuur en de vele vrijwilligers zijn hard aan...

Lees meer
ALV uitnodiging – 24 juni 2023

ALV uitnodiging – 24 juni 2023

Beste Amsterdam Tigers en ouders,Bij deze wil het bestuur van IJshockeyvereniging Amsterdam Tigers al haar leden van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op 24 juni 2023.Aansluitend aan de ALV organiseren we een lopend buffet voor diegene die zich...

Lees meer