Amsterdam Tigers – dat zijn we samen!

Bij de Amsterdam Tigers gaan we sportief en respectvol met elkaar om. Iedereen draagt daar zijn steentje aan bij, op en langs de ijsbaan, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich binnen onze ijshockeyclub Amsterdam Tigers veilig en prettig voelt, zichzelf kan zijn en het gevoel heeft erbij te horen, hebben we omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op sportiviteit en respect en gelden voor alle leden, coaches, trainers, begeleiders, bestuurders, ouders en vrijwilligers.

Amsterdam Tigers vindt het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van deze regels. We vragen van iedereen binnen onze club om zich naar deze regels te gedragen maar ook om elkaar erop aan te spreken als dit niet gebeurt.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.

Wij zijn teamspelers

IJshockey is een teamsport. We zetten ons in voor ons team en voor een sportieve, gezellige sfeer.

Dus:

  • We spelen voor ons plezier en dat van het team, sportiviteit staat voorop!
  • We komen op tijd op de trainingen en wedstrijden en doen actief mee.
  • We hebben respect voor elkaar, op de baan en buiten de baan.
  • We geven elkaar positieve feedback.
  • We houden ons aan de teamafspraken.
  • We kennen de regels van de sport.

Wij zijn sportief

We zijn sportief tegenover onze medespelers, de tegenstander, de coach én de scheidsrechter. Voor, tijdens en na de wedstrijd. Wij respecteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter, ook als we het er niet mee eens zijn. Ook op social media spelen we sportief: we schelden niet via Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram of andere social media.

Wij moedigen sportief aan

Ook als ouders en publiek langs de baan moedigen we sportief aan.

We moedigen het hele team aan.

We hebben geen commentaar, niet op de spelers en niet op de scheidsrechters. Ook niet als er iets gebeurt waar we het niet mee eens zijn. Als ouders langs de baan hebben we een voorbeeldfunctie voor onze kinderen en hun teamgenoten.

We houden de ijsbaan en de kleedkamers netjes en schoon

Samen dragen we verantwoordelijkheid voor de ijsbanen. Zowel op de thuisbaan als te gast bij andere clubs gaan we zorgvuldig om met materialen en laten we de boel netjes achter.