Lidmaatschap

  • Door het betalen van contributie ben je automatisch lid van de vereniging en conformeer je je aan de reglementen van de Amsterdam Tigers. Dit geldt ook voor de spelers van de ijshockeyschool;
  • Opzeggen kan uitsluitend per email bij het secretariaat met vermelding van naam en team (en eventueel de reden van opzegging);

Contributie winterseizoen 2022-2023

Senioren
Tigers 1 EUR 920,–
Tigers 2 t/m 7 EUR 610,–
Tigers 7 training only members EUR 355,–
Tigers 8 EUR 230,–
Tigers Para EUR 185,–
Junioren
AT U13 t/m U21 EUR 920,–
AT U7, U9, U11 EUR 450,–
Amsterdam Tigers House League (ATHL) EUR 450,–
Vrouwen EUR 150,–
IJshockeyschool EUR 100,–

Aanvullende reglementen omtrent contributie:

  • Goalies in de competitieteams betalen 50% van de vastgestelde contributie van het team waar zij in spelen;
  • 10% korting wordt gegeven voor het 2de en elk volgend kind (uit een familie) gerekend vanaf het oudste kind wanneer deze spelen in de competitieteams. Deze korting geldt niet voor de leden van de IJshockeyschool, Tigers Fun of ATHL. Deze korting geldt uitsluitend voor jeugdleden t/m het U21 team. Dus niet voor senioren leden. Zodra het oudste kind senioren speler wordt vervalt de korting voor het daaropvolgende kind.
  • Korting of kwijtschelding door tussentijdse opzegging, of het missen van trainingen of wedstrijden, bijvoorbeeld in verband met blessures of andere redenen voor afwezigheid gedurende het seizoen, is niet mogelijk.
  • Tijdens het komende ijshockeyseizoen zal er voor de ijshockeyschool alleen trainingen zijn gedurende de eerste 2 maanden van het seizoen. De deelnemers die nadien willen blijven ijshockeyen zullen dan lid worden van een wedstrijdteam. De contributie zal vervolgens verrekend worden met het reeds betaalde bedrag voor deelname aan de ijshockeyschool.