Lidmaatschap

  • Door het betalen van contributie ben je automatisch lid van de vereniging en conformeer je je aan de reglementen van de Amsterdam Tigers. Dit geldt ook voor de spelers van de ijshockeyschool.
  • Opzeggen kan uitsluitend per e-mail voor 1 juli van het jaar ervoor bij het secretariaat met vermelding van naam en team met cc naar de teammanager (en eventueel de reden van opzegging).

contributie winterseizoen 2023-2024

Senioren
Tigers 1 EUR 250,–
ATHL 2 + 3 EUR 470,–
Tigers 4 t/m 7 EUR 640,–
Tigers 7 training only members EUR 370,–
Tigers 8 EUR 240,–
Tigers Para EUR 205,–
Junioren
AT U13 t/m U23 EUR 965,–
AT U7, U9, U11 EUR 470,–
Amsterdam Tigers House League (ATHL) EUR 470,–
Vrouwen EUR 640,-
IJshockeyschool EUR 250,-

aanvullende reglementen omtrent contributie

  • Goalies in de competitieteams betalen 50% van de vastgestelde contributie van het team waar zij in spelen.
  • 10% korting wordt gegeven voor het 2e en elk volgend kind (uit een familie) gerekend vanaf het oudste kind wanneer deze spelen in de competitieteams. Deze korting geldt niet voor de leden van de IJshockeyschool of ATHL. Deze korting geldt uitsluitend voor jeugdleden t/m het U23-team. Dus niet voor seniorleden. Zodra het oudste kind senioren speler wordt, vervalt de korting voor het daaropvolgende kind.
  • Korting of kwijtschelding door tussentijdse opzegging, of het missen van trainingen of wedstrijden, bijvoorbeeld in verband met blessures of andere redenen voor afwezigheid gedurende het seizoen, is niet mogelijk.
  • De IJshockeyschool en ATHL 1 starten op zondag 10 september (15.35-16.35 uur) en hebben hun laatste training op zondag 17 maart 2024. Voor vragen over de IJshockeyschool, graag contact opnemen met Minke Verberk via ijshockeyschool@amsteltijgers.nl