Parkeer problematiek radioweg

nov 11, 2022 | Amsterdam Tigers Nieuws

Beste leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn: er is een razend groot parkeerprobleem op de Radioweg. Doordat de parkeerduurbeperking is opgeheven (door een uitspraak van de Hoge Raad), parkeren veel dagtoeristen, forenzen en bedrijven goedkoop voor een lange periode op de radioweg. Gevolg: minder plek voor onze vereniging en een hoop frustratie.

De gemeente Amsterdam onderkent de problematiek en is bereid om te kijken naar een betere oplossing. Dit houdt echter een wijziging in van het parkeerbeleid en dit proces heeft tijd nodig. Tijd die de verenigingen, schaatsers en de ijsbaan nu niet hebben en zeker niet nog tijdens dit seizoen. De gemeente geeft aan dat er op de korte termijn wel twee oplossingen zijn:

  1. Niets wijzigen. De huidige situatie blijft van kracht. Sporters kunnen parkeren tegen een sport-vriendelijk tarief van € 0,10 per uur. Uitdaging is dan wel dat er maar een zeer beperkt aantal plekken zijn.
  2. Tariefsverhoging naar € 3,50. Hierdoor wordt het tarief gelijk getrokken met de buurt. Hierdoor komt er naar verwachting wel weer plek op de Radioweg doordat dagtoeristen, forenzen en bedrijven weer weg blijven. Nadeel is dat de parkeerkosten voor de sporter fors toenemen

Allebei deze oplossingen zijn niet gewenst voor Jaap Eden en de Amsterdam Tigers.  Het bestuur van de Amsterdam Tigers wil dus graag onze leden aanmoedigen om hun onvrede bij de gemeente kenbaar te maken en dit kan via https://www.jaapeden.nl/parkeerprobleem-radioweg/. Op deze site informeert Jaap Eden hun schaatsers en geven ze aan op welke wijze men de onvrede kenbaar kan maken. Als leden van de Amsterdam Tigers kunnen wij ook op deze manier onze mening geven. 

Verder is het bestuur ook bezig om kenbaar te laten maken aan de gemeente welke impact het parkeerprobleem heeft op onze vereniging. 

Voor nu willen we je in ieder geval wijzen op de mogelijkheid om te parkeren op Sportpark Voorland. Op veel (dal)momenten is hier ruim voldoende parkeergelegenheid tegen hetzelfde tarief (€ 0,10) als op de Radioweg. Vanaf Sportpark Voorland wandel je in 10 minuten naar de ijsbaan.

Met sportieve groet

Het bestuur van de Amsterdam Tigers

ENGLISH VERSION

Dear Members,

It won’t have escaped you that there is a very big parking problem on the Radioweg. Due to a legal court decision the variation of parking rates/duration has been disallowed which means parking duration at the €0.10 rate is not allowed to be for a limited time anymore. This means that many day tourists, locals, and companies use the parking lot for cheap parking for an extended period of time. Changing this legally from the city of Amsterdam’s perscpective will take time. This is time that Jaap Eden, the skaters, and the clubs using the JE baan do not have and certainly not within the timeframe of this season. The city has indicated that there are two solutions in the short-term:

  1. Do not change anything – The current situation stays in effect. Sporters can park for a cheap rate (€0.10 per hour). The challenge will be that finding parking spaces will continue to be very challenging.
  2. Increase the fee to €3.50. With this change the fee will be equivalent to rates in the neighborhood. The expectation is that more parking space will become available in the Radioweg parking lot. The downside is that parking costs will be much higher for our members.

Both these solutions are not what Jaap Eden or the Amsterdam Tigers want. Therefore, the bestuur would like to ask our members to communicate their displeasure with the city of Amsterdam. That is possible via the following page on the Jaap Eden website https://www.jaapeden.nl/parkeerprobleem-radioweg/. This is being used by Jaap Eden to inform their skaters and members of the clubs a way by which they can let the city of Amsterdam know their displeasure at the parking situation. As members of the Amsterdam Tigers we can also use this site.

The bestuur is also working with Jaap Eden to make our position known to the city and the impact that it is having on the club.

Also, be reminded that there is parking opportunity at Sportpark Voorland where there appears to be more parking availability at the €0.10 rate. Sportpark Voorland is about a 10 minute walk to the rink.

Regards,

Het bestuur of the Amsterdam Tigers

Lees ook:

U23 Tigers timmeren aan de weg

U23 Tigers timmeren aan de weg

Vergeleken met afgelopen jaren is het nieuwe hoogste jeugdteam van de Amsterdam Tigers volwassener. De leeftijdsgrens is twee jaar opgerekt en de competitie is uitgebreid met drie teams. Het speltempo van het team, dat dit jaar onder de zorg van Marc Buiting, Mark van...

Lees meer