Nieuwsbrief september 2023

sep 8, 2023 | 2023-2024, Nieuwsbrief

Beste leden,

Hoewel we deze week tropische temperaturen hadden, begint deze zaterdag 9 september ons  ijshockeyseizoen. Jaap Eden heeft ons, ondanks het weer, verzekerd dat ze in staat zijn om het ijs te voltooien. Het bestuur en de vele vrijwilligers zijn hard aan het werk geweest om het seizoen goed van start te laten gaan en graag brengen we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De komende tijd zullen we jullie informeren over andere zaken rond de ontwikkeling van de club.

Seizoensopening en -sluiting

Het seizoen begint officieel op 9 september en loopt tot 24 maart 2024. De 400M baan, die volledig vernieuwd is, gaat open op 21 oktober. Vanaf dat moment is toegang tot de hal alleen nog mogelijk met je halpas. In de volgende nieuwsbrief staat informatie over de halpassen voor het geval je er geen hebt of een vervangende pas nodig hebt. Er is nog geen formeel besluit genomen over het zomer ijshockeyseizoen voor 2024, omdat Jaap Eden eerst moet kijken hoe de ijsvloer zich ontwikkelt, gezien de technische problemen aan het einde van het zomer ijshockeyseizoen van vorig jaar. Begin 2024 zal gekeken worden of zomerijs mogelijk is. 

Krabbelbaan

Helaas zal de Krabbelbaan pas op 11 november open gaan, wat gevolgen heeft voor de trainingsschema’s in het begin van het komende seizoen. De TC heeft haar best gedaan om in de loop van het seizoen extra ijs beschikbaar te stellen aan de betrokken teams om de gevolgen van de late opening te beperken. Een van de gevolgen is dat we tot 11 november verschillende trainingsschema’s gebruiken.

Het trainingsschema staat inmiddels op de website https://club.amsterdamtigers.com/trainingstijden/ Tot de opening van de Krabbelbaan zijn er 3 verschillende schema’s, (per kalenderperiode). Na 11 november komt er een vast schema, dat erg lijkt op het schema van vorig seizoen.

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) is opgestart en later in de maand september zullen we jullie informeren over de plannen, doelen en het functioneren van de TC.

De eerste thuiswedstrijd van ons 1e team is op 30 september tegen Dordrecht om 17:45 in de Jaap Eden Hal. Met John Versteeg als onze nieuwe hoofdtrainer en een groot aantal spannende nieuwe spelers kijken we uit naar weer een heel goed seizoen. Je kunt je seizoenkaarten of losse wedstrijdkaarten kopen via de volgende link https://ticketpoint.nl/evenement/ijshockeyseizoen-amsterdam-tigers/

Het damesteam van de Amsterdam Tigers speelt dit seizoen in de Duitse Bundesliga voor vrouwen, het hoogste niveau waarop een damesteam in Nederland ooit heeft gespeeld. Meerdere speelsters van het nationale team hebben zich aangesloten bij de Amsterdam Tigers. Dit is een zeer spannende ontwikkeling voor het vrouwenhockey. Kom daarom onze vrouwen steunen op 23 september, wanneer ze hun eerste thuiswedstrijd spelen tegen de Mad Dogs Mannheim om 15:30. Een historische gebeurtenis voor het Nederlandse vrouwen ijshockey.

Die dag, 23 september, organiseren we ook weer de Ron Berteling Schaal. Naast de openingswedstrijd van ons Bundesliga Damesteam zal er een para demo zijn, een All-Girls-Clinic, en de Ron Berteling Schaal wedstrijd tussen Den Haag en Heerenveen.  We hopen dat zoveel mogelijk leden in staat zullen zijn om onze Vrouwen en de rest van de dagactiviteiten te komen ondersteunen. Kaarten via https://ticketpoint.nl/evenement/ron-berteling-schaal/

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op 4 november in de Jaap Eden Hal.

Volgende week zullen we jullie informeren over de parkeersituatie rond de ijshal, en de mogelijkheden die er zijn.

Vanuit het Bestuur en alle vrijwilligers wensen we iedereen een geweldig seizoen! Het bestuur van de Amsterdam Tigers

Het bestuur van de Amsterdam Tigers


English version

Dear Members,

Even though it has been more than 30 degrees outside we will be beginning our ice hockey season this Saturday the 9th of September.  The rink has assured us that despite the hot weather they will be able to complete the ice surface for the start of the season. The board and so many volunteers have been hard at work to get the season off to a good start and see below a few updates to get the season going. Over the course of the next few months we will be providing additional updates on other items relating to the development of the club. 

Season Opening and Closing

The season will officially open on the 9th of September and will run until the 24th of March, 2024. The 400M baan which has been completely renewed will open on the 21st of October which is also the time when you will need to access the hall via your hall pass. In our next update we will provide additional information on the hall passes in case you don’t have one or need a replacement. There has not a formal decision on the summer ice hockey season for 2024 as Jaap Eden will monitor how the ice is performing during the season (given the challenges at the end of last year’s summer hockey season). In February they will make a determination whether a summer season is possible and for how long. 

Krabbelbaan

Unfortunately, there will be a delay in the opening of the Krabbelbaan which will not open until the 11th of November which will have an impact on the training schedules for the early part of the upcoming season. The TC has made their best attempts to facilitate extra ice to the affected teams over the course of the season to limit the impact of the late opening. One impact will be that until November 11th we will be using different schedules as the demands on the schedule are slightly different until the Krabbelbaan is fully operational. 

Training Schedule

The training schedule has been uploaded onto the website  https://club.amsterdamtigers.com/trainingstijden/. There will be 3 different schedules (by calendar time period) which will be used until the Krabbelbaan opens. After the 11th of November there will be a fixed schedule that looks very similar to last season’s schedule. 

Furthermore, we have a few other elements that are important to know:

  • The Technische Commissie (TC) is up and running and later in the month of September we will send more information to members around our plans, goals, and functioning of the TC. 
  • The first home game of our 1st team will be on the 30th of September against Dordrecht at 17:45 at the Jaap Eden Hal. With John Versteeg as our new head coach and a host of exciting new players we’re looking forward to another very good season. You can buy your season tickets or individual game tickets via the following link  https://ticketpoint.nl/evenement/ijshockeyseizoen-amsterdam-tigers/
  • The Amsterdam Tigers Women’s team will now play in the German Bundesliga for Women which is the highest level a women’s team in Holland has ever played at and has seen multiple additional national team players join the Amsterdam Tigers. This is a very exciting development for women’s hockey and please come support our women during the Ron Berteling Schaal activities on the 23rd of September where they will play their first home game against the Mad Dogs Mannheim at 15:30 (at the Jaap Eden Hal). This will be a historic event for Dutch Women’s Ice Hockey. 
  • We are organizing the Ron Berteling Schaal again this year on the 23rd of September. There will be a para demo, an All-Girls-Clinic, the opening game of our Bundesliga Women’s Team and the Ron Berteling Schaal game between Den Haag and Heerenveen.  We very much hope that as many members as possible will be able to come and support our Women and the rest of the days activities. Get your tickets via the following link https://ticketpoint.nl/evenement/ron-berteling-schaal/
  • Our ALV will be held on November 4th at the Jaap Eden Hal pending confirmation of the available space in the Ron Berteling Zaal.
  • We will follow-up with an update on the parking situation next week which has been a developing situation. 

From the Bestuur and all the volunteer we want to wish everyone a wonderful season and if there are any questions please do not hesitate to contact someone in the Bestuur.

The Bestuur of the Amsterdam Tigers

Lees ook:

U23 Tigers timmeren aan de weg

U23 Tigers timmeren aan de weg

Vergeleken met afgelopen jaren is het nieuwe hoogste jeugdteam van de Amsterdam Tigers volwassener. De leeftijdsgrens is twee jaar opgerekt en de competitie is uitgebreid met drie teams. Het speltempo van het team, dat dit jaar onder de zorg van Marc Buiting, Mark van...

Lees meer